Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Interviuri Luceafarul de Dimineaţă

        Andra Rotaru


 


 


Andrei Bodiu:


 


Un cenaclu foarte bun face cel puţin tot atât cât o şcoală foarte bună


 


S-a născut la 27 aprilie 1965 în Baia Mare. Este doctor în ştiinţe Filologice al Universităţii de Vest din Timişoara, din 2001. În 2004 a fost ales decan al Fa­cultăţii de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov. Este membru fondator al A.S.P.R.O. Dintre volumele de poezie: Pauză de respiraţie (împreună cu Simona Popescu, Caius Dobrescu, Marius Oprea), Ed. Litera, 1991; Cursa de 24 de ore, Ed. Marineasa, 1994; Poezii patriotice, Ed. Marineasa, 1995; Studii pe viaţă şi pe moarte, Ed. Paralela 45, 2000. Dintre volumele de istorie şi critică literară: Mircea Cărtărescu (monografie), Ed. Aula, 2000; Direcţia optzeci în poezia română, Ed. Paralela 45, 2002; Şapte teme ale romanului postpaşoptist, Ed. Paralela 45, 2002; Ion Barbu (monografie), Ed. Aula, 2005. Memorii: Jurnalexpress Europa 2000, Ed. Paralela 45, 2001. Proză: Bulevardul Eroilor, Ed. Paralela 45, 2004. Traduceri în engleză, rusă, polonă, portugheză, spaniolă, germană, franceză, italiană, maghiar, letonă.


 


Când spunem Pauză de respiraţie, ne gândim la dvs., la Simona Popescu, la Caius Dobrescu şi la Marius Oprea. A existat vreo competiţie între dumneavoastră, s-au stabilit ierarhii, exista vreun lider? Cum vă imaginaţi atunci că urma să fie traseul dvs. literar?


În primul rând, pe vremea aceea, a adolescenţei noastre, devenisem foarte buni prieteni. Cu Simona şi cu Oprea am fost coleg de clasă în a XI-a şi a XII-a la „Unirea”, în Braşov. Pe Caius îl vedeam cel puţin o dată pe săptămână în perioda când era elev la „Andrei Şaguna”. Dintr-a XI-a s-a mutat şi el la liceul unde învăţam  noi, la „Unirea”, şi atunci toţi patru ne vedeam tot timpul. În micul nostru grup nu au existat niciodată ierarhii. Eram toţi, mai în secret, mai pe faţă, de o ambiţie teribilă. Voiam toţi să devenim mari poeţi. Scriam şi ne arătam unul altuia poemele cu mare bucurie. Din punctul de vedere al frumoasei noastre inocenţe  de atunci, timpul nu mai poate fi întors. Prietenia dintre noi şi poezia erau cele mai importante lucruri pentru mine. Mă întorc spre acei ani ca spre nişte ani pe care nu-i concep decât ca pe anii cei mai frumoşi ai prieteniei noastre. Am amintiri extraordinare de atunci şi le voi păstra pe fiecare cu tot „scenariul” lor de atunci.


 


Care sunt greşelile frecvente pe care le poate face un scriitor în prag de debut?


Cea mai mare greşeală e însăşi graba de a debuta. Sau, poate, nu atât graba de a debuta, cât dorinţa de a publica mult şi în orice condiţii. N-am deloc încredere în tinerii care publică pe principiul „anul şi cartea”, pentru că  sunt nişte scriitori superficiali, de al căror viitor mă îndoiesc profund… Pentru mine, scriitorul adevărat este un alergător de cursă lungă, unul care nu se grăbeşte, care este statornic în a-şi citi cu ochi critic, extrem de critic scrierile înainte de a le publica. Cred în scriitorii lucizi, care se respectă pe sine şi  respectă publicul într-atât încât sunt foarte exigenţi cu ei înşişi. La fel, cred în tinerii care citesc mult, care sunt deschişi la minte fără a renunţa la intransigenţa specifică începuturilor. Şi mai cred în tinerii pe care nu-i îmbată succesul, oricât de mare ar fi acela. Un scriitor adevărat se bucură pentru premiile literare pe care le primeşte, dar nu scrie pentru premii. Vechea obsesie a Premiului Nobel mi se pare la români un simptom de neostoit veleitarism.


 


Cât de norocos aţi fost? Au apărut de timpuriu acele persoane care v-au influenţat în vreun fel traseul literar de mai târziu?


Mă consider un om norocos, poate chiar foarte norocos. În primul rând, pentru că am trăit Revoluţia română la 24 de ani, moment în care toate drumurile îmi erau deschise. A des­coperi libertatea la 24 de ani a fost marea, enorma şansă a vieţii mele şi pentru asta le voi rămâne recunoscător întotdeauna celor care s-au jertfit pentru libertate. Şi literar am fost foarte norocos. Mai întâi, la 17 ani l-am cunoscut pe Alexandru Muşina, cel care m-a modelat intelectual într-un sens care mi-a accelerat nu numai maturizarea, dar care mi-a dat şi credinţa, de atunci nestrămutată, în scris. Muşina a fost Maestrul de la care am învăţat să nu mă mulţumesc niciodată, în nimic, cu jumătăţi de măsură. Dar Braşovul adolescenţei mele înseamnă şi prietenii din grup, dar şi alţi oameni care au însemnat întâlniri memorabile. Primul ar fi marele scriitor Gheorghe Crăciun, de la a cărui moarte se împlinesc în ianuarie, iată, 3 ani. Apoi Vasile Gogea, Ovidiu Moceanu, Alexandru Ţion, Paul Grigore, Ioan Pop Barassovia, Angela Nache, scriitori şi critici adevăraţi care, la începutul anilor ’80, făceau ca oraşul nostru să fie mai luminos. În adolescenţă am citit „cu grupul”, vorba Simonei, la Cenaclul de Luni şi l-am cunoscut pe Nicolae Manolescu, ceea ce, pentru mine, a însemnat foarte mult. Apoi, în studenţia timişoreană i-am întâlnit pe Viorel Marineasa, pe Daniel Vighi, pe Livius Ciocârlie, pe Vasile Popovici, pe Adriana Babeţi, pe Mircea Mihăieş, pe Cornel Ungureanu. L-am avut profesor pe Iosif Cheie, care a fost, apoi, şi coordonatorul tezei mele de doctorat. Tot în studenţie i-am cunoscut pe profesorii ieşeni Dumitru Irimia şi  Andrei Corbea. Vreau să spun că traseul meu literar are legătură de/pe viaţă cu aceşti oameni şi eu nu-l pot recompune fără a-i evoca. Pe ei şi pe alţii ca ei. Mă gândesc la ei cu dragoste, dar şi cu tristeţe, pentru că Gheorghe Crăciun, Paul Grigore, Dumitru Irimia nu mai sunt printre noi.


 


Cum erau anii ’90 faţă de momentul pre­zent? Ce însemna atunci să ai o carte cu care să te recomanzi celorlalţi?


Anii ’90, mai ales primii, au fost nebuni. Prim-planul în care fusese literatura a mai dăinuit, cred, după Revoluţie până prin 1991. Destul ca Pauză de respiraţie să apară şi să aibă un foarte bun impact critic. Pe de altă parte, Pauză de respiraţie e o carte care ar fi trebuit să apară din timpul studenţiei noastre. Nici măcar editura Litera n-a mai vrut s-o publice. Redactorul de acolo le-a zis prietenilor mei  că poezia noastră nu apare pentru că „n-avem metafore”. E clar că se fereau să publice tineri care scriau o poezie deloc convenabilă regimului comunist ca dracul de tămâie. Avuseseră experienţa cu Aer cu diamante şi Cinci şi se fereau de orice complicaţie. Noi scriam o poezie asumat biografică şi realistă şi asta, într-o epocă a realităţii de mucava, dădea fiori zeloşilor supuşi ai lui Ceauşescu. Altfel, Pauză de respiraţie e un moment pe care îmi pare foarte bine că nu l-am ratat. Am avut şansa să debutăm ca grup pentru că, cel puţin pe vremea aceea, ne plăcea foarte mult să fim împreună, fiecăruia dintre noi îi plăcea ce scriau ceilalţi foarte mult. De altfel, la ediţia din 2008 a Maratonului de poezie pe care îl fac la Braşov, Caius Dobrescu a citit un poem din perioada adolescenţei noastre şi poemul mi-a plăcut chiar  mai mult acum ca atunci. Şi asta nu pentru că mi-a amintit de anii adolescenţei.


 


În anii facultăţii frecventaţi Cenaclul Universitas, coordonat de Mircea Martin. Era un drum lung de la Timişoara la Bucureşti. Ce era diferit în literatură în cele două zone atât de îndepărtate ale ţării?  Prin ce se deosebea de Cenaclul de Luni, de Cenaclul 19?


Era un drum lung dar nu conta…Veneam, în primul rând, ca să-mi revăd prietenii şi apoi  ca să aud cum i se pare poezia mea lui Mircea Martin. „Grupul de la Braşov” şi-a păstrat identitatea şi în acei ani, pentru că propuneam o altfel de poezie decât individualităţile mai mult sau mai puţin semnificative  de la Universitas. Ăsta a fost sentimentul meu de „outsider”: că  vorbim noi, braşovenii, şi ceilalţi limbi diferite. Şi ca poezie, şi ca viziune despre poezie, ca atitudine faţă de realitate, cam ca tot. Asta nu înseamnă cu nu era plăcut „la Martin”. Cenaclul de Luni era fabulos. La una dintre şedinţe, cred că a doua oară când am citit, erau peste 100 de persoane, ceea ce pentru un cenaclu e foarte mult. Cercul literar 19 de la Braşov e spaţiul în care ne-am format. Începutul anilor ’80 a fost, la Braşov, prin acest cenaclu, un moment cu adevărat fast. Ne întâlneam o dată la două săptămâni, duminica, şi îmi aduc aminte când Muşina a citit Budila-Express, când lui Crăciun i-a apărut prima carte, îmi amintesc prima lectură a lui Marius Oprea pe care Muşina l-a făcut zob, după care Marius a virat-o şi a început să scrie din ce în ce mai bine. Îmi amintesc ce feţe lungi au avut Muşina şi Crăciun când Caius Dobrescu, care avea 15 ani, a citit un poem grozav, Baia de tablă, îmi amintesc poe­mele Simonei Popescu şi spiritul ei critic afurisit de precis. Lumea aia din subsolul Casei de cultură în care ne găzduia Adrian Munteanu era, cu adevărat, lumea noastră.


 


Erau vremurile în care cenaclurile menţineau o atmosferă de normalitate morală şi de efervescenţă creatoare. Cum era posibil? Era meritul cenacliştilor, al publicului?


Fără întâlniri şi prietenii, fără cenacluri, de exmplu, societatea românească s-ar fi dezagregat. Şi aşa, dacă Nicolae Ceauşescu mai domnea mult, eram ameninţaţi cu dispariţia. Miraculos nu a fost doar că am rezistat în anii ăia, ci şi că ne-am dezvoltat intelectual în sensul invers în care, la suprafaţă, mergea societatea. Părinţii mei, doi ingineri de vârf, şi sora mea mai mare m-au educat într-un spirit antidogmatic, iar când l-am cunoscut pe Muşina, am acceptat învăţăturile lui cu pasiune, aş spune. La 16-17 ani citisem cărţi pe care alţii le citeau, dacă le citeau, în anul IV de facultate. În cenacluri am învăţat să receptez poezie şi să particip  la dezbateri şi, de aceea consider importante toate cenaclurile prin care am trecut. Pe două le-am condus eu însumi pentru anumite perioade: Cenaclul „Pavel Dan” de la Timişoara şi Cenaclul revistei „Interval”. La „Interval”, de altfel, am descoperit şi cultivat cel puţin două nume foarte bine cotate ulterior: Ruxandra Novac şi Ciprian Şiulea. Veneau, însă, acolo şi Adrian Lăcătuş, şi Cătălin Badea, şi Dumitru Crudu. Era o atmosferă foarte relaxată.


 


Până la Revoluţie aţi putut publica doar în revistele studenţeşti, şi nu oriunde vă doreaţi. Care erau motivele pentru care nu era agreată poezia dvs. în fostul sistem?


Am încercat să răspund şi mai sus. Scriam o poezie biografică şi realistă şi eram total în contradicţie cu ceea ce se aştepta de la mine ca adolescent sau ca student. N-am publicat poezie decât în revista ieşeană „Dialog” şi, dacă nu m-ar fi simpatizat Andrei Corbea, n-aş fi ajuns să public nici acolo. Îmi aduc şi acum aminte cum, într-o tabără de creaţie de la Izvorul Mureşului, Laurenţiu Ulici ne-a luat, pe Cristian Popescu şi pe mine şi ne-a dus să citim poezie în faţa activistului cu cultura din UASCR. Au cam rămas colegii noştri cu gura căscată. Faţă de ce aveau ei în cap, ce au auzit în ziua aia suna cu totul şi cu totul altfel.


 


Cum se evitau în cenaclu acele formulări care ar fi putut fi neagreate de cei care urmau să povestească mai departe despre cum decurseseră lecturile?


Spre marele merit al tuturor cercurilor literare unde am fost, toţi eram slobozi la gură. Muşina, Manolescu, Martin nu opreau pe nimeni să vorbească şi nu le era deloc frică de turnători. Sigur că ăştia erau acolo, în peisaj, dar nimeni nu-i băga în seamă. Ştiu situaţii în care indivizii ăştia au fost făcuţi praf de ironiile cenacliştilor. Poate tocmai de aceea toate Cenaclurile prin care am trecut nu au murit de moarte bună, ci au fost suprimate. Unul dintre cenaclurile de la Braşov şi-a întrerupt activitatea pentru că nu s-a găsit cheia de la sala unde ţineam întâlnirile. Îmi amintesc şi acum figura lui Anton Nicolai care trăgea ţigară de la ţigără şi spunea „ăştia sigur îşi bat joc de noi”.


 


După Revoluţie, aţi fost redactor al revistei Interval. Cum v-aţi simţit atunci, cum a fost experienţa aceasta?


Am fost redactor la „Interval” între 1990 şi 1992, când Uniunea Scriitorilor a renunţat să ne mai finanţeze. Aveam 25-26 de ani, era minunat. Munceam puţin şi beam multă bere. Dacă mi-ar fi spus cineva că peste mai puţin de zece ani voi munci cel puţin 10 ore pe zi, i-aş fi râs în nas. Dar ştii cum e, toate la timpul lor. Din 1998 în 2004 am condus şi realizat, împreună cu Caius Dobrescu a doua ediţie a revistei. După ce nu voi mai fi decan, adică în 2012, m-aş apuca din nou să scot, împreună cu colegii şi studenţii, revista.


 


Cum vi se pare soarta cenaclurilor din ziua de azi?


Sorta unui cenaclu e dată de oamenii care fac cenaclul. Un cenaclu foarte bun face cel puţin tot atât cât o şcoală foarte bună.


 


Există pentru dvs. lucruri mai importante decât literatura?


Libertatea, grija faţă de familia mea şi literatura pe care o scriu sunt toate esenţiale pentru mine. Ele sunt părţi îngemănate ale existenţei mele.


 


 


 


Ovidiu Şimonca:


 


Lumea nu înseamnă doar contemplarea propriului buric


 


S-a născut la 11 martie 1968, la Iaşi. A absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea Al. I Cuza din Iaşi, specializarea sociologie. Încă din timpul facultăţii publică în revista Opinia Studenţească, unde a debutat jurnalistic. A lucrat la Monitorul de Iaşi, Radio Nord-Est, BBC România, Radio Total, Evenimentul Zilei, Cotidianul, Editura Polirom. Este laureat al Premiului Clu­bului Român de Presă, ediţia 2003, la secţiunea Talk-show radio. La Gala Jur­nalismului Cultural, Ediţia I, organizată de Fundaţia Culturală Timpul, a obţinut în anul 2008 Premiul pentru Interviu. Din februarie 2005, este redactor-şef adjunct la revista Observator cultural. Volumul Pot să vă mai enervez cu ceva? Interviuri între vehemenţă şi emoţie, Ed. Cartier, reprezintă debutul său editorial.


 


În 1989 erai student încă la Iaşi. Ţi s-au schimbat opţiunile după Revoluţie, ce planuri aveai înainte de ea, din punct de vedere profesional, pe care le-ai schimbat în favoarea altora?


Revoluţia a fost un noroc pentru mine. Am putut să fac jurnalistică, liber de cons­trângeri ideologice şi fără cenzura interioară. În vremea studenţiei, chiar din anul I de facultate, am propus nişte texte revistei „Opinia studenţească“. O citeam din liceu, îmi plăcea, doream să scriu şi eu acolo. Perioada mea de formare la „Opinia studenţească“ a fost destul de lungă, câteva luni; astăzi, mă întreb: ce redacţie ar mai avea atâta răbdare cu tinerii jurnalişti, fără experienţă, să-i pregătească vreme de câteva luni?


Când a căzut Ceauşescu, eu eram la „Opinia studenţească“. Din 23 decembrie 1989, vreme de trei luni, „Opinia studenţească“ a apărut de două ori pe săptămână. Apoi, după alte câteva luni, redacţia a hotărât să editeze un cotidian, doar pentru cititorii din oraş, nu doar studenţi, care s-a numit „Monitorul de Iaşi“. Acolo a fost adevărata ucenicie, acolo am căpătat reflexe de jurnalist de cotidian, acolo mi-am exersat stilul, acolo am trecut prin toate genurile jurnalistice.


Dacă nu era „Opinia studenţească“, dacă nu cădea Ceauşescu, aş fi ajuns, probabil, un umil profesor de Istorie, într-un sat unde puteam să mă plafonez foarte repede, bând cu directorul de şcoală, cu şeful de post sau cu primarul. Exista acut această perspectivă  – repartiţii în marile oraşe nu se mai dădeau, satul românesc trebuia „ridicat“. Vorba vine „ridicat“, pentru că, în acea vreme, Ceauşescu începuse grotestul plan de sistematizare rurală, care a distrus, în mare parte, satul românesc. Eu eram student la Facultatea de Istorie şi Filozofie. Rolul meu ar fi fost să devin „un cadru de nădejde“ al Partidului Comunist Român, implementând politica agrară al aceluiaşi unic partid.


Mai era o cale, la care nu doream să mă gândesc. Fiind la o facultate ideologică, ca să obţii un post mai bun şi nişte avantaje, puteai să devii activist sau să accepţi cola­borarea cu Securitatea. Perspectiva mă speria, dar trebuie să recunosc că orice s-ar fi putut întâmpla cu mine. Pe mine nu m-a căutat nici un securist ca să mă racoleze, iar la şedinţele ideologice eram destul de rezervat, foarte rar luam cuvântul. Când a căzut Ceauşescu, eram în anul al III-lea de facultate (pe vremea aceea se făceau patru ani), nu prea mă gândeam la repartiţie. Îmi plăcea la „Opinia studenţească“, în şedinţele de sumar (de două ori pe săptămână) se comentau emisiunile de la Radio Europa Liberă. Puteai să scrii reportaje fără să-l invoci pe Ceauşescu. Puteai să scrii destul de liber despre cărţi. „Opinia studenţească“ a fost, pentru mine, un loc privilegiat. Îţi rămânea o dâră de libertate după fiecare număr. Aşa că, revin la ce spuneam la început, căderea lui Ceauşescu a fost un noroc. Profesional şi uman. Facultatea s-a primenit cu noi cursuri şi noi cadre didactice, am căpătat încă un an de studiu, absolvind în 1992, s-a făcut istoria doctrinelor politice, se discuta despre comunism – încadrat în totalitarism, se făceau cursuri practice de sociologie. Doi ani de zile, am mers în paralel, cursuri şi lucrul zilnic la ziar, pe urmă m-am dăruit deplin jurnalisticii.


 


Cum te-ai menţinut în pre­să? Ţi-a modificat în vreun fel imaginea de ansamblu despre ce se poate şi ce nu se poate face/spune/scrie în România? Cum ai ajuns la „Observator cultural“?


Am mai avut încă un noroc, după 1989. Iaşi-ul era un oraş cu destule evenimente. Redacţia BBC în limba română era interesată (extinzându-se după 1989 ca impact şi audienţă) de corespondenţe din Iaşi (câtva timp, pur şi simplu, editorii de la Londra sunau în redacţia noastră şi ne întrebau dacă le putem scrie o depeşă; m-au găsit întâmplător şi am transmis pentru BBC, încurajat fiind de Ana Maria Bota şi Alexandra Ionescu, care coordonau, de la Londra, programele în limba română). Apoi, l-am cunoscut, la Iaşi, pe Christian Mititelu, directorul redacţiei BBC în limba română, venit să se intereseze de tineri jurnalişti. M-a rugat să le propun subiecte din Iaşi, cu relevanţă naţio­nală, pe care să le transmită în programele BBC. Am propus câteva subiecte, au fost difuzate. La BBC am priceput foarte repede care sunt exigenţele şi aşteptările acelui post de radio care transmitea în România şi am devenit unul dintre cei mai activi corespondenţi din ţară (am şi fost corespondentul lor în Republica Moldova, la câteva alegeri). BBC avea şi o redacţie la Bucureşti. Am fost curtat, destulă vreme, să mă mut de la Iaşi la Bucureşti. Am ezitat îndelung. Abia în 1999, m-am mutat la Bucureşti şi am devenit angajat permanent al BBC-ului, mai întâi redactor, apoi editor-coordonator. Trebuie să mai spun că şi la Iaşi, tocmai pentru că exista colaborarea mea cu BBC, am fost, vreme de cinci ani, redactor-şef al unui post local de radio, unul dintre primele posturi comerciale, Radio Nord-Est. Şi acea perioadă a fost una fastă, postul de radio era axat pe ştiri, ponderea era informaţia, se făceau şi dezbateri, erau multe intervenţii în direct. Aşa că, zece ani, am fost om de radio, plecând de la BBC în noiembrie 2003, prin demisie, în semn de solidaritate cu Traian Ungureanu, care fusese obligat să părăsească BBC-ul. N-am crezut că reflexele din presa scrisă se păstrează, dar acum pot spune că acumulările de la tinereţe mi-au fost foarte utile. M-am întors în presa scrisă, la „Evenimentul zilei“ şi, din februarie 2005, la „Observator cultural“. La „Observator cultural“ a fost, din nou, simplu. Eram şomer (iarăşi după o demisie!), m-a sunat Carmen Muşat şi mi-a propus să lucrez cu ea la revistă. Am acceptat după câteva zile.


Astăzi, cred că e tot mai greu să faci presă, e tot mai greu să fii credibil, polarizarea excesivă a opţiunilor politice duce şi la o polarizare a presei. Astăzi, e tot mai greu să fii jurnalist, trebuie să fii propagandist, să acuzi, să te comporţi ca un procuror. Mă feresc cât pot de locurile unde nu se face presă. „Observator cultural“ îmi este şi refugiu profesional, în faţa presei militante, şi sprijin. Eu cred că lumea culturală româ­nească trebuie tratată, în presa culturală, după criteriile presei generaliste. Adică, să oferi o consistentă doză de actualitate culturală şi să o faci prin toată diversitatea genurilor, prin ştiri, prin interviuri, prin anchete, prin dezbateri.  


 


Poţi să rămâi singur într-o lume literară, politică şi in­telectuală?


Da, poţi. Şi? Poţi să fii înjurat! Şi? Ţi se pot reproşa diverse luări de poziţie! Şi? Eu scriu la revistă cu faţa către cititor. Şi nu sunt singur.


 


Cât de realişti ţi se par scriitorii tineri de astăzi, cât de conectaţi la ceea ce se întâmplă în jur?


Destul de puţin realişti. E între ei destulă animozitate, destulă râcă, de multe ori mi­zele disputelor dintre ei sunt minore. Dar cred că toate acele contacte internaţionale pe care le au, lecturile publice, gazetăria pe care o practică unii dintre ei sunt folositoare. Aceşti scriitori tineri au nevoie să vadă că lumea nu înseamnă doar contemplarea propriului buric.


 


Cât de importantă ţi se pare implicarea scriitorilor în via­ţa politică, socială? Tema comunismului în literatură sau cinematografie este încă prizată atât în România, cât şi în afară. Este mai facil pentru un cititor obişnuit să ia astfel contact cu o anume parte a trecutului, decât dacă ar răsfoi cărţi de istorie?


E foarte bine că se scrie despre comunism în acest fel. Ne-am săturat de lucruri fade, aride, de teoretizări teziste. Înţelegerea comunismului are nevoie de aceste povestiri, „legende urbane“, cum le-a numit Cristian Mungiu, are nevoie de memoria comună a vieţii cotidiene, memorie care e foarte bine să fie resuscitată. Copiii care, atunci, în 1989, erau „şoimi ai patriei“ sau „pionieri“ vor înţelege comunismul lăsându-şi amintirile să circule liber. Şi vor înţelege comunismul când tot mai multă lume va povesti cum a trăit în vremea aceea. Acest schimb de amintiri e fertil şi pentru înţelegere, şi pentru formarea literară a tinerilor scriitori.


 


Ai lansat de curând o carte de interviuri la Editura Cartier, Pot să vă mai enervez cu ceva? Interviuri între vehemenţă şi emoţie. Reprezintă debutul tău editorial şi reuneşte nume de maximă importanţă pentru literatura română. Care au fost premisele de la care ai plecat, tematica lor? Cum ai realizat selecţia?


Sunt 25 de interviuri, dintr-un total de peste 150, câte am făcut pentru „Observator cultural“ în perioada 2005-2009. Am dorit să includ interviuri care să spună ceva despre literatura română actuală, despre cum şi cu cine această literatură poate să fie vizibilă pe plan internaţional, despre disputele de idei care au brăzdat aceşti ani, o literatură în care să-i citim şi pe scriitorii care nu trăiesc în România. Aşa şi-au găsit loc, în acest volum, interviuri cu regretatul Matei Călinescu, cu Matei Vişniec, Dumitru Ţepeneag şi Bujor Nedelcovici, de la Paris, cu Gabriela Melinescu, de la Stockholm, sau cu Gelu Ionescu, de la München. În general, cred că pot să fiu un jurnalist care să stea de vorbă, faţă în faţă, intervievând riguros, sceptic şi informat, atât cu Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Mihai Şora şi Alexandru Paleologu, dar şi cu Antoaneta Ralian, Nora Iuga, Livius Ciocârlie sau Petru Cimpoeşu. „Noul val“ al literaturii române l-am „pus la teasc“ pentru o altă carte. Există şi un contrapunct artistic, fiind incluse în carte interviuri cu Andrei Şerban, Victor Rebengiuc şi Marcel Iureş.    


 


Ce va mai urma?

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul