Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Poesis

        Ara Alexandru Şişmanian

Născut la 26 ianuarie 1951, Ara Alexandru Şişmanian studiază la Bucureşti, urmând cursurile Facultăţii de Limbi Orientale, Secţia Hindi, pe care o absolvă în 1974 cu o teză despre sacrificiul vedic. Frecventează Cenaclul de Luni. Părăseşte România definitiv în 1983, în urma multiplelor persecuţii politice, stabilindu-se în Franţa, unde urmează cursuri de istoria religiilor la École Pratique des Hautes Études. După Revoluţie, publică în reviste din ţară şi din exil poezie şi articole politice. Volume publicate: „Triptic”, (trei volume, între 1997-1999, la editura Arhipelag din Târgu-Mureş), „Triptic” (un singur volum, editura Cartea Românească, 2001), „Migrene”, (cinci volume publicate între 2003 şi 2008, ultimul, al şaselea, urmând să apară), „Absenţe”, (două volume, 2009, editura Ramuri).


 


nu ştiu cum să mă beau


excluzîndu-mă din tot ce vrea să mă includă...


 


 


 


îngerul cheamă o barcă poate cu singura vîslă care mai cîntă • apa pe care barca pluteşte putrezind e pleata înceată a îngerului • vîsla îşi plimbă tăcerea pe culorile unui clipocit indescifrabil • şi abisul îmi moaie paşii sub scările lui menite să nu fie coborîte vreodată – sau coborîte de nimeni numai – sub secundarul lui niciodată •


———— • ————


 


absenţe – o lacrimă se clatină între două secunde fără să-şi decidă dispariţia • aproape o silabă între două palete de ping-pong • între degete mi se sfîşie nostalgia sfîrşitului • mă uit la degetele mele din ce în ce mai transparente – mai absente • îmi citesc invizibilul ca-n nişte hieroglife indescifrabile • mă uit la absenţe cu neînţelegerea – şi nu pot să dispar • dansez cu incomprehensibilul mai sălbatic ca şiva – celebru de dispariţie • mă întreb accelerat mitraliindu-mă cu răspunsuri • puţină ţinută domnilor • altminteri vom fi împuşcaţi de ideea fixă ce ne hipnotizează cu absenţă procesiunea • ne vom multiplica funerar însoţindu-ne la propria noastră înmormîntare reflectată în oglindă • comandată de orchestra municipală a labirintului • explodînd cu creierul crab în culoar • umbra absoarbe restul rănii ca o grotă •


———— • ————


 


şi dacă mi-aş inventa clopote sub paşi • mergînd aş pierde-n umbră o procesiune după alta • pînă cînd drumurile s-ar transforma în interdicţii funerare, somme toute euforice • ameninţarea e întrerupere – obsesia mă goleşte • prin invizibilul insomniei soarele sângerează ucigaş •


———— • ————


 


absenţa e o frînă de oprit existenţa – sau măcar de încetinit • prezenţele costă – însă ca să decolăm în absenţă nu sîntem niciodată destul de săraci • tîlharul de drumul mare m-a despuiat dincolo de piele şi-acum tremură de groază – căci dispar şi el dispare cu mine-n nemine • ciudate aceste trepte ce ne conduc în mereu altă direcţie ca paginile unei preziceri în veci versatile • în veci mimetice • căci port un mim alături de mine şi poate chiar unul în mine • aşa cum port un lampadar invizibil cu mine de care mă agăţ şi uneori mă spînzur – pe umărul căruia în orice caz mi se-ntîmplă să plîng • de fapt, parc-aş merge cu gume pe nişte urme din ce în ce mai şterse • căutînd numai o densitate maximă de repere absente • ca o păpuşă desfigurată în urma unui defect de fabricaţie • sau ca şi cum o figură ca un ou cu netezimea misterioasă ar fi singurul chip pe care aş încerca să-l întîlnesc • chipul perfect al lui zero • eros al începuturilor cu orezul spermatic presărat pe cuplurile proaspăt scoase din cuptorul de pîine al căsătoriei • să urc atîtea coborîri – să cobor atîtea urcări cu degetele ca nişte raze boante ţintuite în cuie de aur • ca nişte sensuri insuficient născute-n coşmarul pantelor • prefer să fiu mai degrabă ispititor decît ispitit cu condiţia să nu mă ispitesc pe mine însumi • asemeni diavolului – veşnic monoschizofren • ...şi-acum să-mi culeg cioburile înainte să uit livada asta de sticlă • fructele voastre sînt ochii ce atîrnă de crengi într-un păienjeniş de frisoane • un fel de curent al imensităţii străbate acest eden psihanalitic unde de identitate înstrăinată te pierzi • şi unde o iocastă nebună ’şi culege cheagurile uitării – zîmbindu-ne tîmp cu petale de incest • obsedată poate ca de nişte lucruri pierdute de frustrările concupiscenţei ei neconsumate •


 


o literă ca o altă memorie mi se-ncheagă sub ochi • o hieroglifă incredibilă a altei minţi pe care n-o pot gîndi decît cu absenţa • e ceva infinit şi negru în litera asta – hrănindu-mi mai mult uitarea decît vreo reamintire oarecare • ceva de care creierul se sperie ca atunci cînd luna îi lunecă prea aproape de pantele ochilor – parcă ameninţîndu-l cu o intersubstituţie • căci ce-ar fi dacă luna ne-ar albi-n cuibar de craniu – iar creierul s-ar pomeni deşirîndu-şi labirinturile în adîncul sumbru al cerului • o frustrare ca o cerneală nesfârşită ’mi suprimă pîntecele deşertic al albului • companiile petroliere ar plăti beţii de miliarde ca să acceadă la vîna asta infinită ce poartă cel mai amar şi mai melancolic petrol • oh! cel mai poluant, vă asigur – căci doar voi mi l-aţi vărsat în vine • ce hohot albastru clatină toată această dezorientare dintre hazard şi destin • stau faţă-n faţă cu celălalt eu însumi şi rîdem împreună – de parc-am dispare amîndoi într-o punte sonoră ca semnul minus dinspre neant • iată adevărul monoschizofrenului ce-şi încetează imaginea dincolo de sine • ce-i acest titirez cu şapte miliarde de direcţii la care mă uit nici eu nu ştiu bine de unde • ce stranie intuiţie toxică m-a făcut să transcend haosul acestor epiderme deasupra cărora levitează letal singură luna • şi dacă aş lua un glonţ ca pe un metrou ca să mă scoată din tunelul funebru al naufragiilor – în fine la aer liber • în fine la irespirabil toxica lumină liberă – unde nici o larvă a ego-sentimentelor nu poate trăi • biletul e gratuit iar aurora boreală eternă •


———— • ————


 


noaptea ca o cafea de disperare măcinată • sonată de iarnă selenară sub ninsorile căreia mă purific cu îngheţ • lacrimile nimicniciei îşi expediază prin cristale mirajul • zîmbetul – inefabil zbor fără pasăre – pluteşte, palid hazard, incorigibil fantomatic • mă descompun într-o tăcere ca o carne a vidului din care pînă şi moartea lipseşte • lumea e o închisoare de urlete ce sîngerează cu gratiile ca nişte gheizere roşii • sau mai degrabă un cinematograf pentru alienaţi unde mamifere cu patru roţi şi patru labe îşi împing marsupiul alimentar • victime-călăi, toţi se tîrăsc prin atrocitate ca nişte miriapozi reciproc deleteri – ca nişte viruşi ce se îmbolnăvesc unul pe altul suflaţi de aceeaşi coşmarescă epidemie • un fel de vîsle, aripile smulse din umbră – înstelate de sămînţa transfigurată a eternului • prin pereţii ospiciului ca printr-un nor de scări răsucite se plimbă nebuni de cenuşiu • nebunii de cenuşiu ar semăna cu nişte melci dacă adevărul ar fi un labirint convenabil (ceea ce e rareori cazul) • stăpînii sinuciderii mai întîmplători decît ora exactă • cheiţa portocalei la fix declanşează mecanismul riguros al fantasmelor – precis ca nările psihice ale nebulosului d-zeu • giulgiul de gheaţă al ochiului orb ca pleoapa polului nord – un fel de stea călăuzind lividul • vorbesc cu aberaţiile unui nou mileniu încercînd să ajung la timpanul neantului • leaf lifeless speech sex o’clock left • totul mă părăseşte deşi n-am crezut niciodată în dubiu • leucit de vers nu trebuie să încerci să-noţi ci doar să te îneci modest în perplexitate • sau poate să scoţi delicat din sertar revolverul cu gloanţe de stupefacţie pregătindu-te să-ţi împroşti creierul ca cerneala pe pagini de ziduri • cei ce nu-s de fapt nicăieri se străduie cu disperare să strige „prezent!” – spînzurîndu-se cu colacul de salvare al fenomenelor • socrate – o ştiu cu toţii – fu tatăl cucutei • deşi nu s-a ştiut niciodată prea bine de cine divorţase cu ocazia căsătoriei lui homosexuale celebrate la san francisco •


———— • ————


Mai 2010


 

Din volumul inedit  Absenţe 3 (în pregătire)
 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul