Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Revista revistelor

        

Literatorul


După o scurtă pauză, determinată de regretabila dispariţie a animatorului său, poetul şi prozatorul Mircea Micu, Literatorul revine în circuitul publicaţiilor româneşti de literatură şi artă, avându-l ca editor coordonator pe Nicolae Iliescu plus un colectiv de redacţie alcătuit din Radu Băieşu, Lucian Chişu, George Cuşnarencu, Nicolae Georgescu, Aureliu Goci, Iulian Neacşu, Corneliu Ostahie, Radu George Serafim, Constantin Stan, George Stanca, Costin Tuchilă şi Narcis Zărnescu. Revista apare sub egida Bibliotecii Metropolitane Mihail Sadoveanu (director, Florin Rotaru) şi îl are în frunte, ca şi până acum, pe Fănuş Neagu.


Numărul dublu 136-137 din oc­tombrie a.c., se deschide cu un poem tulburător al lui Mircea Micu intitulat Murind pentru pri­ma oară din care citez: Eram gol ca o tul­pină de soc./ Melancolia,/ Iederă ruginită,/ Îmi încolăcise beregata./ Urechea distila/ Lunecarea melcilor prin iarbă/ Şi sunete numai de mine auzite./ Nu mă mai cunoşteau/ Nici nuci bătrâni/ Nici ciocănitoarea bătrână/ Furişată în scorburi. Reţin, de asemenea, atenţia: fragmentul de roman Îngerul de mâine semnat de Constantin Stan, cronica literară, consacrată de Aureliu Goci antologiei de autor Biopoeme de Dinu Flămând, apărută recent în colecţia 101 poeme a Editurii Academiei Române, interviul Lilianei Moldovan cu Ioana Diaconu, redactor al Ziarului românilor din capitala Greciei, Atena, recenzia celor două volume ale studiului lui Gheorghe Doca Eminescu. O perspectivă dialogică (autor, Geprge Apostoiu), cronica plastică (Corneliu Ostahie), cronica muzicală (Costin Tuchilă), şi incitantul Azimut sportiv iscălit de Nicolae Iliescu.


De bun augur este şi reluarea activităţii Cenaclului literar care, din această toamnă, va purta numele lui Mircea Micu şi în ale cărui ultime două şedinţe au citit Valeriu Pricină, Marian Dumitru şi Constantin Kapitza (poezie) şi Dorian Ionescu Pascal (proză).


 Insuficient de exigentă mi s-a părut selecţia de versuri publicate în acest număr de Literatorul – declarative, simpluţe, naive (ex.: „Ceea ce ne înconjoară este civilizaţia banului / Pentru care limba are cuvinte suficiente./ Marele ei lirism stă în depăşiri de procente./ Nu lăsa Poezia în gheara profanului” – Radu Comănescu sau: „Dimensiune probată într-un spaţiu atemporal/ Matrice de lumină la porţile zborului/ Şi traiectorie descrisă de spiritul îndrăzneţ/ În dăinuirea sub cupola armoniei“ – Florica Ceapoiu sau: „Un DO DE SUS îmi va trezi fiori/ Chemarea ta pe strune de vioară/ Şi am să mă înscriu în şirul de cocori/ Ce va veni acasă-n primăvară“ – Ioana Stuparu).

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul