Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Din istorie în prezent

        Revista „Orizont“, Timişoara


Redactor-şef adjunct: Cornel UngureanuÎn deceniile sale de glorie şi de impas, revista a purtat cu sine mesajul adânc al eminescianităţii inalterabile. A avut o tinereţe reînnoită prin scriitori care au supravieţuit sau au câştigat bătălii memora­bile, prin clasicii care au biruit interdicţiile sau prin suporterii ei credincioşi. Putem să amintim un şir de nume care au intrat în literatură prin porţile ei. În acest moment aniversar, e cuviincios să numim pe Laurenţiu Ulici, lider al unei literaturi demne de tinereţe vesnică, şi pe Marius Tupan, un truditor care a prelungit mesajul revistei, în vremuri inconfortabile. Să le mulţumim încă o dată.* * *


Revista „Poesis“, Satu Mare


Director: George VulturescuSemicentenarul „Luceafărului“ e un bun prilej de-a medita cît de importante sunt revistele de cultură pentru afirmarea şi susţinerea generaţiilor de scriitori. Impunînd „compartimente“ cu o pecete proprie, precum cronica cărţilor, reacţii polemice, debuturi, mentalităţi şi istorie literară, pagini de traduceri, „Luceafărul“ a fost o oglindă mirabilă a acestei jumătăţi de veac.


Am urmărit prin ani revista, am publicat în paginile ei şi m-am bucurat să găsesc cronici la cărţile mele. „Linia“ Laurenţiu Ulici şi Marius Tupan a însemnat o deschi­dere spre generaţii dincolo de margini bucureştene, ultimul reinstituind tradiţia acelor importante premii, mai ales pentru tineri. Rubrici ale unor Alexandru George, Gh. Grigurcu, Al. Cistelecan, Geo Vasile, Bogdan Ghiu, Octavian Soviany mi-au atras întotdeauna interesul.


Noua echipă a „Luceafărului“ şi-a păstrat colaboratorii valoroşi, a atras deja noi nume, impune prin cronica literară semnată de Dan Cristea, prin zig-zagul tăios, dar plin de savoare şi har al lui Horia Gârbea, cît şi prin prezenţele constante ale unor rubrici semnate de Gabriel Chifu, Mircea Ghiţulescu, Adrian G. Romila şi alţii. De pe „Frontiera Poesis“ gând bun pentru cei care călătoresc sub raze de Luceafăr!


* * *


Revista „Ramuri“, CraiovaLa Jubileu, redactorii revistei „Ramuri“ îi salută şi îi felicită pe colegii şi prietenii lor de la „Luceafărul“, publicaţie cu merite extraordinare în configurarea literaturii române contemporane. La mulţi ani glorioşi!* * *


Revista „Contrafort“, Chişinău


Director: Vasile Gârneţ; Redactor-şef: Vitalie CiobanuCincizeci de ani este o aniversare frumoasă, acoperind aproape în totalitate biografia literaturii române postbelice. Este vârsta deplinei maturităţi, momentul când ştii exact ce ai lăsat în urmă, care
ţi-au fost reuşitele şi care ţi-au fost perioadele mai complicate. Urăm revistei „Luceafărul“ un parcurs cât mai frumos şi mai rodnic: colaboratori valoroşi şi cititori devotaţi!* * *


Revista „Convorbiri literare“, Iaşi


Redactor-şef: Cassian Maria SpiridonPorni Luceafărul


Sînt cinci decenii de cînd, înlocuind „Tînărul scriitor“, pe 1 iulie 1958 pornea să urce actuala serie a revistei „Luceafărul“.


Primele publicaţii cu acelaşi titlu au apărut încă la sfîrşitul secolului al XIX-lea, prima la Craiova, în 1890, circa jumătate de an, apoi la Bucureşti, cu o viaţă şi mai scurtă, cîteva săptămîni în 1900, apoi la Budapesta, între 1902-1906, unde majoritatea colaboratorilor erau din Transilvania. Între 1934-1939 migrează la Sibiu, la concurenţă cu altă publicaţie „Luceafărul“ editată la Timişoara, din 1935 pînă la finele lui 1940, dar şi cu alta, cu acelaşi titlu, ce apare la Cluj în ultimele trei trimestre ale lui 1938. Publicaţia de la Sibiu îşi reia apariţia din aprilie 1941 pînă în decembrie 1944 şi continuă, în altă formulă redacţională pînă la sfîrşitul anului 1945. O revistă „Luceafărul“ va fi editată şi la Paris, între noiembrie 1948 – mai 1949, avînd ca animatori pe N.I. Herescu, Mircea Eliade şi Virgil Ierunca.


Dar singura care a avut şi are o îndelun­gată existenţă este actuala serie ce apare la Bucureşti de o jumătate de veac.


Pînă la Revoluţie, între redactorii-şefi care au reuşit să afirme revista în plan naţional şi să atragă colaboratori de valoare au fost Eugen Barbu (1963-1968) şi Ştefan Bănulescu (1968-1972). Venirea lui Nicolae Dragoş la conducere (1974-1980), conducere preluată de Nicolae Dan Fruntelată (1980-1989) a înregimentat cu totul revista ideologiei comuniste. Astfel, revista a intrat într-un nefericit con de umbră.


După căderea dictaturii, conducerea va fi preluată de regretatul Laurenţiu Ulici (1990-2000), urmat de Marius Tupan (2000-2007). Revista va avea un hiatus între 1993-1995, provocat de lipsurile financiare. Transformată în Fundaţia „Luceafărul“ îşi va relua apariţia săptă­mî­nală sub egida U.S.R.


Noua redacţie, coordonată de Dan Cristea – director şi Horia Gârbea – redactor-şef, a reuşit, în scurt timp, să deschidă revista, să atragă condeie remarcabile şi, ce-i mai important, să-şi formeze un profil, o structură distinctă în peisajul publicistic.


De o jumătate de veac porni Luceafărul (şi vom continua cu versurile Poetului), Creşteau/ În cer(ul literar) a lui aripe spre gloria literelor române.


La aniversară, îi urăm Vivat, crescat, floreat!* * *


Revista „Euphorion“, Sibiu


Redactor-şef: Dumitru ChioaruLuceafărului“ de neam eminescian,


născut întîmplător budapestan,


crescut mare sibian


şi făcut să fie Făt-Frumos bucureştean,la aniversară, îi sărut numele!

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul