Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞˮ

        

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
CENTRUL CULTURAL „BUCOVINAˮ
CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE SUCEAVA


FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞˮ
Ediţia a XLV-a, 2013


Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovinaˮ, Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Colegiul Tehnic „Petru Muşatˮ, Muzeul Bucovinei şi Primăria Comunei Mălini, organizează ediţia a XLV-a a Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labişˮ, în perioada 27-29 septembrie 2013, la Suceava şi Mălini.
Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie.


R E G U L A M E N T


1. Sunt acceptate în concurs lucrări scrise cu diacritice, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.
2. La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.
3. Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa:
Centrul Cultural „Bucovinaˮ,
Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava
Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228

Cu menţiunea: Pentru Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”
4. Lucrările se trimit până la data de 26 august 2013 (data poştei). Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un Curriculum Vitae al autorului. În Curriculum Vitae se va specifica în mod obligatoriu: numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
5. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).
6. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul Concursului „Nicolae Labişˮ, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete mălineneˮ, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural „Bucovinaˮ.
7. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 20 septembrie 2013, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Mălini între 27 şi 29 septembrie 2013. Manifestările vor consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură masa şi cazarea invitaţilor. În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai târziu la data de 23 septembrie 2013, pentru a face rezervările necesare.
8. Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
9. Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
10. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda premii în valoare totală de 2.500 lei, acoperite financiar de Centrul Cultural „Bucovinaˮ şi Muzeul Bucovinei:
– Marele premiu „NICOLAE LABIŞˮ – 1.000 lei
– Premiul I – 600 lei
– Premiul II – 500 lei
– Premiul III – 400 lei
Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare.
Relaţii suplimentare la tel.: 0745-773290 – Carmen Veronica Steiciuc


              Manager,                                     Consultant artistic pe creaţie literară,
                  Ec. Viorel Varvaroi                              Carmen Veronica Steiciuc

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul