Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Proiect de statut al U.S.R. (extrase)

        Cap. 1 Dispoziţii generale


Art. 1. Uniunea Scriitorilor din Romānia numită īn continuare U.S.R., succesoare a Societăţii Scriitorilor Romāni (īnfiinţată īn 1908), este asociaţie profesională de creatori literari, nonguvernamentală şi nonprofit, constituită īn scopul de a apăra interesele de breaslă, economice, sociale şi morale ale membrilor ei şi de a-i reprezenta īn raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate. U.S.R. a fost declarată persoană juridică romānă de utilitate publică prin Decretul nr 167/1949.


Art.2. U.S.R īşi īnsuşeşte principiile din Carta fundamnetală a Drepturilor Omului. USR se consideră obligată să respecte legile şi valorile statului de drept. U.S.R īşi interzice promovarea ori aderarea la atitudini şi activităţi contrare demnităţii şi libertăţii umane, ca şi libertăţii de opinie şi de expresie.


Art.3. Primirea īn U.S.R se face, īn condiţiile prezentului Statut, fără discriminare, indiferent de natura acestuia.


Art. 4. La toate nivelele, deciziile U.S.R., ale Asociaţiilor şi ale Consiliilor se iau, acolo unde este prevăzut votul, prin vot secret. Votul valabil este de jumătate plus unu, cu excepţia cazurilor unde este prevăzut un alt procent.Cap. 3 Membrii


Art. 6. Poate deveni membru al U.S.R., pe bază de cerere individuală, orice scriitor care are cetăţenie romānă, orice scriitor cetăţean străin care domiciliază īn Romānia sau orice scriitor de limbă romānă care domiciliază īn străinătate. Condiţiile de primire sunt prevăzute īn Regulamentul Comisiei de Validare, Suspendare şi Excludere.


Art. 7. Membrii U.S.R. sunt:


- stagiari (īn primii cinci ani de la primire);


- definitivi (după minimum cinci ani).


Pot fi primiţi de la īnceput ca membri definitivi scriitorii care au cel puţin o carte īncununată cu un Premiu al U.S.R. Condiţiile definitivării sunt prevăzute īn Regulamentul Comisiei de Validare, Suspendare şi Excludere.


Art. 8. Membrii definitivi ai U.S.R au următoarele drepturi:


- să participe la activitatea Asociaţiei/secţiei Asociaţiei Bucureşti;


- să aplice la proiectele şi la programele U.S.R. ;


- să beneficieze de toate facilităţile prevăzute īn art. 5, punctele g, h, i, j şi k;


- să aleagă şi să candideze īn alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R., ale Asociaţiilor şi ale Secţiilor Asociaţiei Bucureşti;


- să primească indemnizaţia de 50% din pensie, prevăzută de lege;


- să primească, īn funcţie de numărul de locuri alocat U.S.R. prin lege, indemnizaţia de merit.


Art. 9. Membrii stagiari au drepturile prevăzute īn art. 8, punctele a, b şi c.


Art. 10. Membrii U.S.R. (definitivi şi stagiari) au următoarele obligaţii:


- să respecte prevederile prezentului Statut, precum şi deciziile luate īn condiţii statutare de către organele de conducere ale U.S.R.;


- să plătească cotizaţia prevăzută īn Regulamentul de Funcţionare al U.S.R;


- să opteze, īn cazul editării operelor proprii, prin virarea taxei de timbru către U.S.R.;


- să respecte normele deontologice ale breselei scriitoriceşti şi să manifeste grijă faţă de prestarea prestigiului U.S.R.Capitolul 4 Organizarea U.S.R.


Art. 12. U.S.R. se compune din Asociaţii locale. Asociaţia Bucureşti se compune din secţii (poezie, proză, critică, eseistică şi istorie literară, dramaturgie, literatură pentru copii şi tineret, traduceri). Asociaţiile īşi aleg propriile conduceri. Asociaţiile trimit delegaţi şi propuneri de candidaturi la alegerile pentru organele de conducere ale U.S.R.


Art. 13. Asociaţiile nu au personalitate juridică. Asociaţiile au autonomie gestionară şi cont īn bancă. Ele sunt finanţate de U.S.R., dar şi din surse proprii (cotizaţiile sau atrase). Asociaţiile trebuie să aibă sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea. Asociaţiile pot desfăşura activitate proprie şi pot acorda premii, conform Regulamentului de Premii.


Art. 14. Asociaţia, ca să fie validă, trebuie să aibă minimum 50 de membri.


Art. 15. Candidaţii la calitatea de membru al U.S.R. solicită īn acelaşi timp calitatea de membri ai Asociaţiei pe raza căreia domiciliază. Ei pot deveni membri ai altei Asociaţii numai prin schimbarea domiciliului.


Art. 16. Dispoziţii tranzitorii. Asociaţiile existente īnainte de intrarea īn vigoare a prezentului Statut trebuie să atingă numărul de membri prevăzut īn art. 14 īntr-un interval de 5 ani. Asociaţiile care nu vor reuşi acest lucru vor fuziona cu Asociaţia cea mai apropiată. Membrii Asociaţiilor care nu domiciliază pe raza acestora vor trebui să-şi reglementeze situaţia cāt mai grabnic, dar nu mai tārziu de 5 ani. Asociaţiile care nu au sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea trebuie să-şi reglementeze situaţia cāt mai grabnic, dar nu mai tārziu de 5 ani.Cap. 5 Organele de conducere


Art. 21. Conferinţa Naţională, numită mai departe CN, este organul suprem de conducere al U.S.R. CN se convoacă īn sesiuni ordinare o dată la 5 ani, la solicitarea Preşedintelui. C.N. poate fi convocată īn sesiune extraordinară de cāte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R.


Art. 22. CN este constituită din reprezentanţii aleşi prin vot ai Asociaţiilor/Secţiilor Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, īntr-un raport de 1/6 pānă la 2400 de membri ai U.S.R şi de 1/7 īn cazul a 2401 sau mai mulţi. CN este valabil constituită dacă īntruneşte un cvorum de minumum 2/3 din reprezentanţii aleşi. CN poate hotărī prin votul a jumătate plus unu din reprezentanţii aleşi sau cu votul a 2/3 din participanţi. Īn cazul nerealizării cvorumului de constituire, CN se reconvocă īn termen de nu mai mult de 30 de zile şi este valabil constituită prin participarea a jumătate plus unu din reprezentanţii aleşi. La convocare, CN poate hotărī valabil prin votul a jumătate plus unu din participanţi. Īn cazuri de balotaj, se desfăşoară, īn aceleaşi condiţii, unul sau mai multe tururi de scrutin. Numărul maxim al candidaturilor nu poate depăşi 1/3 din numărul delegaţiilor.


Art. 23. CN are următoarele atribuţii:


- alege Preşedintele U.S.R īmpreună cu 3 vicepreşedinţi propuşi de candidatul la Preşedenţie; īl revocă, īn condiţii de reciprocitate pe Preşedinte şi pe Vicepreşedinţi;


- alege Consiliul U.S.R.;


- alege Comisia de Cenzori şi votează raportul acesteia la sfārşitul mandatului de 5 ani ;


- dezbate activitatea U.S.R, a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor, precum şi a Comitetului Executiv din perioada scursă de la CN precedentă; votează bilanţul profesional şi managerial al acestora;


- propune strategia de urmat prin mandatul noii echipe de conducere ;


- dezbate asupra oricărei probleme privind activitatea U.S.R. şi propune soluţionarea ei organismelor statutare de decizie.


Art. 24. Consiliul U.S.R numit īn continuare CUSR, format din reprezentanţii tuturor Asociaţiilor şi, īn cazul Asociaţiei Bucureşti, ai Secţiilor, aleşi prin vot īn cadrul CN pentru un mandat de 5 ani.


Art. 25. Asociaţiile/Secţiile cu pānă la 50 de membrii au dreptul la un reprezentant īn CUSR. Acesta este preşedintele ales al Asociaţiei/Secţiei. Asociaţiile/Secţiile care numără īntre 51 şi 150 de membri au dreptul la doi reprezentanţi īn CUSR (unul ales plus Preşedintele Asociaţiei/Secţiei). Asociaţiile/Secţiile care numără īntre 151 şi 250 de membri au dreptul la 3 reprezentanţi īn CUSR (doi aleşi plus Preşedintele Asociaţiei/Secţiei). Asociaţiile/Secţiile care numără īntre 251 sau mai mulţi au dreptul la 4 reprezentanţi īn CUSR (3 aleşi plus Preşedintele Asociaţiei/Secţiei). Preşedintele USR şi Vicepreşedinţii fac parte de drept, cu drept de vot, din CUSR. Preşedinţii de Asociaţii, īn cazul Asociaţiei de Bucureşti şi Preşedinţii de Secţii sunt, de asemenea, membrii de drept cu drept de vot, īn CUSR.


Art. 28. Comitetul Executiv, numit mai departe CE, este ales de CUSR, īn prima sesiune a noii legislaturi şi se compune din 9 membri aleşi din rāndul membrilor CUSR, plus 3 membri supleanţi, īn ordinea voturilor. Preşedintele şi Vicepreşedinţii sunt membri de drept, cu drept de vot, ai CE. Numărul membrilor CE, īn funcţie de care se calculează cvorumul, este de 13.


Art. 29. CE se īntruneşte lunar de nouă ori pe an, exceptānd lunile iulie, august şi ianuarie, īn sesiuni ordinare sau ori de cāte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui.

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul