Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Ceremonii în templul hermeneutic

        Ioan Es. Pop

Când cineva atribuie unui obiect atât de purtător de subiectivitate cum este poezia o abundență de calităţi ce transcend spaţiul şi timpul profane şi aspiră la reactualizarea originarului, aşa cum face Terezia Filip în cele trei cărţi dedicate operei poetice a lui Nichita Stănescu, ne putem gândi la un act ceremonial în toată puterea cuvântului. Autoarea oficiază cu pasiune hermeneutică, templu îi sunt cărţile, iar mister suprem – poezia.
Trebuie să fim de acord cu această abordare pentru a ne putea pătrunde de solemnitatea ceremoniei pe care Terezia Filip o celebrează cu devoţiune pe parcursul acestei iniţieri* în „poetica fiinţei”: I. Eul în lume, II. Hermeneutica realului, III. Trupul şi reveriile organicului. Mă voi referi aici la primul şi consistentul volum Eul în lume, în ale cărui Preliminarii autoarea ţine să-şi exprime convingerea că „imaginea funcţionează ca simbolizant sau cod capabil să indice drumul spre centrul oricărei fenomenalităţi şi cu atât mai mult spre cel al operei literare. (...) Prin puterea simbolizatoare a imaginilor, angrenate în structuri şi scheme, în alianţe şi izotopii felurite, străbatem către înţelesurile fiinţei pe care o instalează opera”.
Suntem, așadar, în plin ritual, conectaţi prin poezie la „absolut ca divinitate supremă”, iar autoarea ţine să se exprime, printre altele, în legătură cu „materia mundană”, cu „fiinţa şi fiinţarea”, cu „himerele şi animalitatea simbolică” ori cu „diurnul şi nocturnul”, luându-şi-i drept însoţitori în derularea demersului său pe Platon, Heidegger, Jung, Gilbert Durand, Gaston Bachelard, Roger Caillois, Tzvetan Todorov, Mircea Eliade, Rene Guenon şi alţii.
După o primă secţiune de punere în temă, intitulată Imaginarul. Premisele şi esenţa poeticului, autoarea trece la o primă abordare a imaginarului poetic nichitastănescian „din perspectiva valorilor simbolice ale imaginii”, fapt care „conduce inevitabil la identificarea unui traseu al fiinţei fundamentat pe patru elemente întemeietoare ce configurează, ab initio, lumea sa: eul şi ipostazele acestuia; lumea ca spaţiu existenţial şi referenţial; cuvântul ca vehicul creator, spirit sau duh al ei şi mişcarea desenând dinamica şi devenirea continuă a acestei lumi”.
Autoarea găseşte dominantă această schemă în primele volume ale lui Nichita Sănescu, Sensul iubirii (1960), O viziune a sentimentelor (1964) şi Dreptul la timp (1965). Cum spuneam, ne aflăm în plin ceremonial hermeneutic, iar de aici încolo nu îl mai părăsim, prin faţa noastră defilând titluri precum Sinele. Inerţie şi germinare; Din sine înafară; Geneza. Instaurarea fiinţei în lume; Nucleul fiinţei şi al operei; Esenţa nucleică şi proteică; Suveranitate şi zeitate; Cuvântul erotic şi discursul întemeietor; Iubirea, prezenţă şi imanenţă metafizică; Modelarea microcosmică a fiinţei poetice. În acest sanctuar al conceptelor, totul are un cod şi o rezonanţă unificatoare, nimic nu e aşezat la întâmplare, trupul, sufletul, lucrurile sunt prinse într-o uriaşă reţea de tâlcuri care înglobează înaltul şi adâncul, esenţa şi aparenţa, diurnul şi nocturnul, eternul şi efemerul.
Cu timpul, însă, din ascensională, mişcarea devine coborâtoare, căci, „după ce cunoaşterea şi existenţa vor fi terifiat destul simţurile, obosind materia trupească în aventura ei necontenită de căutare, mijloacele de comunicare cu lumea – ochiul, urechea, mâna, cuvântul – se degradează şi alterează treptat. (...) Tot aşa, chipul devine cu timpul opac, inapt de reflectările spectaculoase ale lumii, iar limba rămâne mută...”.
Mă întreb cât de specifică este această demonstraţie, care, zic eu, s-ar putea aplica multor alţi poeţi şi multor alte cărţi de poezie. Asta înseamnă însă și că drumul încă nu s-a încheiat și că orizonturile rămân deschise.

* Terezia Filip, Nichita Stănescu – O poetică a fiinţei. I. Eul în lume, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 396 pag.

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul