Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Sacralitatea lumii

        Nicoleta Milea

Viziune cu totul inedită asupra existenţei, ca o cucerire a spiritului ajuns la gradul maxim de complinire printr-un lexic deosebit de complex (semantic, contextual şi stilistic), 11 întâmpinări, cartea de poeme a lui Liviu Georgescu, apărută la Editura Brumar, Timişoara, 2014, editor: Robert Şerban, coperta: Loredana Tîrzioru, layout: Camelia Dogioiu, ilustraţii: Stanislav Cebanenco, în condiţii grafice de o deosebită calitate tehnică şi rafinament artistic, reliefează sistemul de valori al creatorului, construit, cu har, din experienţa de viaţă şi cultură. Este rodul parcursului într-o iniţiere care deschide porţi noi în (re)descoperirea propriei identităţi, capacitatea de „a se rosti”, de a se înţelege pe sine, dar şi pe alţii.
Structura volumului şi conţinutul, realizate în cea mai flexibilă formă de comunicare filozofico-literară, stabilesc un parteneriat consonant între autor şi cititor (dar nu oricare ar fi el), bazat pe experienţa de lectură, pe universul cunoaşterii, pe capacităţile receptorului care înlesnesc comprehensiunea textelor. Nespusul de dincolo de cuvinte pune în relaţie cele două planuri distincte, săvârşind armonia între „înăuntru” şi „în afară”. Originalitatea ideatică şi stilistică evidenţiază o gândire analitică şi intelectuală care nu se opune intuiţiei sintetice ori emoţiei poetice, dimpotrivă, le sporeşte: „Formele foşnesc afară din pereţi, din lemnul marin,/ înmiresmează camera închisă de mişcări tot mai complicate:/ rădăcini fără nuanţă, tuberculi uscaţi printre memorii/ şi dorinţe crescând din întinderea moartă/ peste care spaţiul apasă un capac” (I).
11 întâmpinări esenţializează clipa de graţie a creatorului şi prezentul lectorului, într-un timp nedefinit, dincolo de curgerile ireversibile, în eternitatea cărţii, consecinţe asupra configuraţiei fundamentale a singularităţii: „Suntem doar unul şi o singură dată?”. Este evidentă o plăcere a surprinderii profundului cugetării, pentru care poetul manifestă o deosebită atracţie. În aşteptarea răspunsurilor, aflate într-un raport subiectiv cu întrebarea/întrebările, zămisleşte o lume întreagă în universul ei, dar nu bănuim la ce întrebări vom primi răspuns sau, într-un chip cu totul deosebit, cum spune Oscar Wilde, „întrebarea ajunge după răspuns”: „Suntem doar unul şi o singură dată. E adevărat?/ În creşterea mea nu a fost martor să mărturisească?/ Cei de dincolo nu depun mărturie?/ Prin ceaţa privirii seninătatea nu grăieşte nimic?/ Nici domeniile morţii şi nici spaţiile/ ce prelungesc umbra voastră/ în umbrele cosmosului, pierzându-se?/ E cineva care să se-arate? O fiinţă divină/ care să ridice din ţărână paiaţele trase de sfori?/ Să unească ce-a fost dezbinat?/ Să însufleţească piei părăsite?” (II).
Este evidentă dublarea valorii stilistice a imaginilor cu cea ontologică. Trăirea interioară, profundă şi misterioasă, deferită cuvântului, nu-şi propune să definească un concept sau să construiască un sistem, nu urmăreşte pur şi simplu idei abstracte, ci surprinderea irizărilor unor stări imponderabile, sugerate într-un cod lingvistic deplin consonant cu impulsul metafizic de transcendere a materialităţii lumii până la revelaţie. Indisolubil este o creaţie atipică. Fuziunea planurilor, deși se delimitează cu o rafinată fineţe stilistică nivelul concretului de cel al oniricului, deconspiră intenţia autorului: de a „familiariza” cititorul cu un univers în care funcţionează alte legi decât cele cunoscute şi care nu pot fi explicate. Este o formă lirică adecvată pentru exprimarea unor idei filozofice care ţin de transpunerea timpului şi răstimpului, a luminii şi umbrei, a aproapelui şi departelui, a iubirii şi devenirii, a gravitaţiei şi morţii, a sinelui, când totul depinde în fond de alegerea noastră: „Divinitate şi paiaţă – o singură sferă spartă în noi/ de faptele şi alegerea noastră,/ deformată în prefacerea care urcă dincolo/ mai presus de ceea ce am fi putut fi,/ în visele începutului/ unde se amestecă trecutul şi viitorul cu pribegia care desparte realitatea de joc/ şi din care se încheagă puritatea unui singur lucru./ O fiinţă plăsmuită în sine şi în toţi./ Unul nesfârşit” (II). Căci ce sunt cele 11 întâmpinări, dacă nu modalităţi estetice la care Liviu Georgescu recurge, pentru a-şi construi propriul univers abordând formele apriorice ale sensibilităţii, abolind timpul şi spaţiul pentru a naviga în adâncurile reflexiei: „Plouă în sânge, izvoare şi miez şi reunire./ Şi el iese în întâmpinare cu braţele deschise./ Simte cutremurul văii în sine” (V).
Labirinticul drum al (auto)cunoaşterii prin Cuvânt devine un fel de paria, pentru că: „Fără concentrare şi fără căutare şi fără să vrea să se vadă,/ o privire neprinsă nu vede departe, ci vede totul. Şi ea dizolvă totul şi se dizolvă în tot” (VII). „Realitatea” proteică în care se regăsesc formele şi golul, neliniştea transformată în bucurie, sufletul la pândă − „iar noi, trecători rebeli cerem şi noi scăpare/ transformând totul în noi înşine,/ îmbibând totul în ţesuturile noastre/ ca apa în cer/ şi îmbibându-ne şi noi în trupul martirizat. Trecutul şi viitorul rup stavile./ Pământul aspiră la schimbare, cuminte şi invizibil/ renaştere într-o fiinţă” (X) – se raportează la întregul operei de o prospeţime şi ingenuitate despre relativitatea reprezentării şi perceperii umane, despre existenţa spiritului universal, omul fiind locul unde spiritul universului se întrupează în eterna lui încercare de a câştiga cerul: „Ne ridicăm privirea să vedem fericirea urcând./ Primim coborâtoare sacralitatea luminii”.
Poetul deschide noi orizonturi nu numai pentru creaţia sa, ci pentru poezie în special, integrând-o în mişcarea artistică universală, prin ingeniozitatea compoziţională, prin profunzimea mesajului şi prin rafinamentul stilistic.

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul