Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Dreptate pentru un debut

        Simona-Grazia Dima

Prin reeditarea în formă originală, necenzurată, a întâiului său volum (Pornind de la zero, apărut la Editura Junimea în 1985; Editura Charmides din Bistriţa, în 2015), Cassian Maria Spiridon s-a văzut redebutând tardiv, dar impecabil, printr-un act reparatoriu, datorat din plin poemelor scrise de el în anii ’70 şi premiate de editură, în vederea publicării lor în volum în anul 1980. Autorul reproduce forma originală a volumului, împreună cu un aparat iconografic din care se poate vedea dimensiunea „măcelăririi" manuscrisului. Reparaţia este valoroasă nu numai pentru întregul operei lui de poet, ci şi pentru istoria literară, întrucât poate prilejui un (laborios) studiu de caz, grăitor pentru presiunea exercitată de cenzura ideologică asupra editurilor înainte de 1990. Cei care nu ştiu câtă importanţă dădea cenzura comunistă cuvântului (evident, într-o formă negativă, întoarsă, ca într-o liturghie neagră!) vor avea prilejul să o afle, din tragicomica prefaţă a autorului însuşi. Acesta îşi reaminteşte fazele insuportabile ale vechilor încercări prin care el şi volumul său au trecut, la capătul cărora „am avut uimirea să aflu că mai sunt 18 pagini cu tot cu pagina de gardă, pagina de titlu, sumar etc.". Ca dovadă, sunt reproduse, în fotocopie, şi paginile din volumul desfigurat de editură şi Cenzură (cuvântul nu e prea tare!), dar şi pagini ale volumului tipărit, „în paralel cu textul iniţial, spre a evidenţia diferenţele". Au fost indicate, prin asterisc, şi poemele de-a dreptul scoase din carte. Prin compararea variantelor, cititorul are prilejul să vadă ce anume îi deranja pe supraveghetori şi cât de masiv şi nemilos erau ei în stare să taie dintr-un volum premiat! Prudenţa dicta adesea substituiri fastidioase, locul unor expresii şi metafore puternice fiind luat de amalgamuri verbale întru totul fade, care mistificau mesajul poetic. „În final, după aproape şase ani de tergiversări, a fost publicat mai puţin de un sfert din volum, iar fragmentele reţinute spre publicare au fost, la rându-le, măcelărite, inclusiv la nivel de cuvinte. Spre exemplu, sânge, delir, cenuşă, fantomă, înger, Mitropolie etc., au fost, toate, eliminate".


Iată, de pildă, ce versuri, într-adevăr puternice şi sugestive, au fost scoase din volum, de la mijlocul poemului Glăsuirea bufonului: „prin noapte vine cu paşi ca de umbră/ sufletul/ poartă-n spinare capul palid/ cu păr de cenuşă/ se mişcă prin camera goală/ abia răsuflând/ ascuns după cărţi aud răsuflarea/ atunci cu spaimă caut Cartea/ pe care o deschid". Sufletul apărând parcă pe furiş ori în clandestinitate, faciesul palid, frizura în neorânduială sugerează un ins insurgent, ocult-subversiv, care nu putea plăcea organelor ce vegheau la ordinea şi disciplina societăţii, dar şi a expresiei, aflând în ea prea puţină lumină. Cartea, în acelaşi poem, este denumirea lipsită de ambiguitate a Bibliei, ceea ce, din nou, explică scoaterea din volum a referinţei la ea. Urmează încă: „glonţul turnat pentru inima mea/ umblă rătăcind prin lume/ mă caută fără odihnă/ închis în dosare/ cu trei sau patru parafe/ prin care legea a căzut la învoială/ să fie ştanţate câteva grame de plumb". Aluzia foarte clară la crima uşor de făptuit prin conivenţa dintre falsa lege şi birocraţia ucigătoare a determinat eliminarea unor frumoase versuri despre destinul celui nedomesticit şi aflat în căutarea adevărului – poetul generic. Chiar şi transformările aparent minore sunt semnificative: în loc de „lovită cu pietre", Cenzura a schimbat în „lovită de pietre", ceea ce sugerează cu totul altceva – ciocnirea de un obstacol fizic, iar nu obstrucţionarea socială, tăierea speranţei şi a perspectivelor, ca în original: „îmi duc umbra bolnavă de rău/ furişată/ cu petele vineţi/ tăiată de firele ierbii/ lovită cu pietre". În continuare, contextul dat a dus şi la dispariţia versurilor: „important e/ primul pas". În Poem uman, dispare, în mod similar, un cuvânt din versul: „gongul Mitropoliei bătând miezul nopţii", înlocuit printr-unul mult mai puţin sugestiv: „gongul Palatului bătând miezul nopţii", apărând astfel o referire profană. Ceasul drag poetului, ce puncta empatic paşii obosiţi ai celor întorşi noaptea de la lucru, avea un sunet mistic. Cuvântul „Palat", introdus cu brutalitate (să amintim că acolo ceasul nici nu funcţiona), sugerează realităţi pur laice.


Iată un poem evacuat din volum (titlu său este Să te joci): „să te joci cu mâinile/ nu-i frumos/ să te joci în ceasul acesta/ cu mâinile şi picioarele/ bietele/ înşirate pe sfoara umilinţei/ cu botul prin pământ scormonind// pe creştet cu toată floarea mulţimii/ golit de cuvinte/ bătut peste tălpile vieţii/ cu îndârjire/ cu mâinile/ cu picioarele/ bătut peste tălpile vieţii – se poate/ încă se poate numi fericire". Un poem aspru, cu dicţie nemiloasă, vizând fundamente sociale prost puse.


Publicarea a durat incredibil de mult timp fiindcă poetul nu a dorit să execute la comandă versuri de umplutură, de factură politică, aşa cum explică el în nota-prefaţă. „Cauza tergiversării a fost refuzul meu de a scrie şi insera un poem dedicat partidului şi conducătorului suprem. Dintre cei cinci câştigători ai concursului de debut pentru anii 1979-1980 am fost ultimul publicat, fără a exclude amânarea sine die a publicării, consecinţă a refuzului de a scrie poema adecvată şi de a schimba, după cum mi se cerea, şi titlul. În faţa acestui nou abuz, le-am propus Glăsuirea bufonului – cum bufonul, în mintea lor, nu putea fi decât conducătorul suprem, au cedat şi titlul a rămas Pornind de la zero". Un cuvânt de gratitudine este adresat, peste ani, tehnoredactorului Mihai Bujdei, fără a cărui îndemânare şi bunăvoinţă, „ar fi fost imposibil ca volumul să depăşească starea de broşură şi să fie o carte de 56 de pagini – e drept, foarte rarefiate", ceea ce totuşi s-a întâmplat. Volumul Pornind de la zero apare aşa cum l-a gândit şi conceput autorul său, puternic şi învăluit în tristeţe, într-un halo fatidic ce anunţa ineluctabila schimbare.


 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul