Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Sufletul din întâmplare

        Mihai Antonescu

Nu puţini au fost în viaţa mea acei oameni cu totul neobişnuiţi prin altitudinea exemplului şi prin măreţia gândirii la care am făcut îndelung popas, nevenindu-mi să mai plec. De la unii am învăţat să ghicesc mâna care anume pune lucrurile în părelnicul joc dintre lumină şi întuneric, să le dea o altă dimensiune în poveste. De la alţii, adâncul depărtării conturând în imaginar văzul şi duhul acelui „ceva” atât de greu de prins în cuvinte, dar cu care spiritul împăcându-se, ficţiunea să nu mai fie decât o altă faţă a unui posibil real de care scriitorul e musai să ţină seamă. Între aproapele şi departele gândirii unui om, stă nedezminţit rotundul şi adâncul fântânii coborâtor până-n vâna limpede şi clară a sufletului izvor, ce se tulbură la naşterea întâmplării.
Acestea toate şi încă multe altele mi-au fost prilejuite de întâlnirea cu scriitorul Ioan Barbu, de lângă care, ori de câte ori poate aş fi vrut să mă despart, să-l pot aşeza în cuprinsul unei altfel de logici a frumosului esenţial, ceva îmi tot foşnea mintea şi gândurile, făcându-mă să rămân, aşa cum paginile cărţii foşnesc sub nerăbdarea mâinii cititorului însetat de cunoaştere. Multe dintre cărţile excelentului scriitor le-am citit. Pentru câte a scris dumnealui până în clipa de faţă mi-ar mai trebui un veac de linişte şi o măreaţă singurătate, unde nici lupii să nu mă găsească, cu condiţia ca barem umbra lui „Nenea” să-mi sprijine uşa târziului de noapte şi pleoapa lăcrimândă a nesomnului.
Regimentul alb, Editura Destine Literare, Montreal − Canada, 2015. Cu un subtitlu „povestiri mai mult sau mai puţin adevărate”, cu un Cuvânt înainte semnat de prof. univ. dr. Cornel Moraru şi ilustraţii de Joan Panisello Chavarria (Spania). Conţinutul tematic al acestui volum este unul divers, incluzând evocări dintr-o memorie fabuloasă din care scriitorul se hrăneşte benefic şi la nesfârşit parcă, hrănindu-ne, la rându-ne, şi pe noi cititorii, confesiuni, reportaj-eseu şi încă multe alte forme de expresie, dând numai în aparenţă senzaţia de risipire, căci, conform principiului că „tot ce ne despart ne adună”, volumul are un rotund şi un întreg al lui ce-i conferă unitate şi frumuseţe.
Spiritul jurnalistic e vizibil şi omniprezent prin concizie şi claritate, „fără efuziuni sentimentale”, cum observă şi distinsul profesor Cornel Moraru în prefaţă, adâncimea textului şi frumuseţea lui decurgând aici tocmai din simplitatea spunerii. Ca nimeni altul însă, Ioan Barbu aşterne tuşa scriitorului de bună factură care este, trecând-o printr-o lumină ce ţine mai îndată de bucuria spunerii, născând astfel reportajul-eseu, cum ziceam mai înainte, cu inflexiuni şi trimiteri ce ţin de o anume retorică a prelungirii în metatext. Când spun asta, am în vedere Lumina de zăpadă, Surâsul Caterinei şi Foamea. Îmi pare că tocmai aici scriitorul Ioan Barbu dă măsura imensei forţe de expresie scriitoricească, ducând lucrarea în întregul ei în sfera valorică şi perenă a literaturii. Regimentul alb, povestirea ce dă titlul volumului, aşază spiritul şi trăirea unui timp damnat pe eşicherul întâmplării, preamărind vitejia unei stirpe căreia scriitorul etern dator îi răspunde cu aleasă preţuire. Adevăr ori ficţiune, nu există în această carte nimic în plus, nimic din ce nu i-ar susţine valoarea. O notă aparte vine totuşi dinspre povestirea Marea la Tuzla, dedicată poetului George Filip, unde oxigenul scrierii determină certa înclinaţie a distinsului autor înspre pamflet.
Coborâtor din stirpea marilor cărturari ai unui neam frumos, scriitorul Ioan Barbu vine întru întâmpinarea timpului domniei sale cu o operă completă şi complexă, determinându-ne să ne amânăm la nesfârşit plecările spre altceva, spre altundeva. Ave! 

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul